25.11.2003 Prof. Janusz Tazbir , wybitny historyk i humanista, w wykładzie pt. „Przemiany polskiego patriotyzmu” przedstawił ewolucję rozumienia służby Ojczyźnie i patriotyzmu.

 

„W Polsce patriotyzm narodził się kilka wieków wcześniej niż samo pojęcie, które powstało dopiero w XVIII w.” - mówił uczony. Początkowo za patriotę uważano człowieka, który wiernie służył panującej dynastii. Wraz z nastaniem wolnych elekcji rozumienie patriotyzmu ewoluowało w kierunku służby Rzeczypospolitej, tyle tylko, że... dobrze opłacanej. Inny był wizerunek patrioty po utracie przez Polskę niepodległości. Mówił prof. Tazbir - „W cenie była postawa martyrologiczna - osoba oddana Ojczyźnie powinna zginąć na polu bitwy, albo chociaż zawisnąć za swą działalność na szubienicy”. Na przełomie XIX i XX wieku pojmowanie patriotyzmu ulega kolejnemu przewartościowaniu - z akcentem na pracę na rzecz Polski. Bohaterem narodowym staje się człowiek sukcesu - Józef Piłsudski, czy ostatnio - Jan Paweł II. „Zmienia się też podejście do narodowej historii, w której zaczynamy eksponować przede wszystkim osiągnięcia, a nie klęski” - dowodził wykładowca. Słuchacze mieli do prof. Tazbira wiele pytań i chętnie dzielili się swoimi opiniami.


Listopad 2003 r.