8 listopada odbył się wykład prof. Anny Brożek pt. "Komizm w muzyce".

komizm www small

 

Od wieków wiadomo, że muzyka jest nośnikiem rozmaitych emocji. Zagadnienie emocjonalnego sensu muzyki zawiera w sobie jednak wiele niewyjaśnionych aspektów. Jednym z nich jest komizm muzyczny. Jak to się dzieje, że pewne ciągi dźwięków, nawet należące do tzw. muzyki absolutnej,  wolnej od pozamuzycznych odniesień, potrafią niekiedy nas rozśmieszyć? Jak się przejawia i jakie ma odmiany komizm muzyczny?
W wykładzie zarysuję odpowiedzi na te pytania, opierając się na pewnych dystynkcjach pojęciowych oraz własnej praktyce muzycznej.


Anna Brożek – filozof i pianistka, profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Akademii Młodych Uczonych PAN, autorka m.in. książek: Symetria w muzyce (2004), Principia musica (2006), Pytania i odpowiedzi (2007), Teoria imperatywów (2012), Obraz duszy polskiej w mazurkach Romana Maciejewskiego (2014) oraz Piękno i prawda. Esej o relacjach między sztuką a nauką (2016).