Dźwięk bijącego dzwonu jest znany i rozpoznawalny od wieków. Rzadko jednak zastanawiamy się nad tym jak ciekawe zjawiska fizyczne mogą zachodzić w trakcie pracy tych jednych z największych instrumentów muzycznych. Na pozór wszystko wydaje się dziecinnie proste, serce dzwonu uderza w jego czaszę powodując jej drgania i emitując w ten sposób fale akustyczne. Jednak, aby dzwon mógł wybrzmieć, konieczne jest jego prawidłowe zawieszenie i zapewnienie odpowiedniego napędu. Nie jest łatwo sprawić, aby dzwon pracował w sposób bezpieczny, był niezawodny i nie obciążał dzwonnicy w sposób nadmierny. Dzisiaj, dzięki symulacjom komputerowym, można przewidzieć zachowanie dzwonu i uniknąć błędów, które mogłyby doprowadzić do pęknięcia dzwonu, przy jednoczesnym zachowaniu jego brzmienia.
Podczas spotkania zaprezentujemy budowę dzwonu, jego posadowienia oraz napędu na przykładzie Dzwonu "Serce Łodzi" z Bazyliki Archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi i stanowiska badawczego z Politechniki Łódzkiej. Opowiemy o historii ludwisarstwa, charakterystyce konstrukcji dzwonu, jarzma i serca oraz ich geograficznemu zróżnicowaniu.

prof. Przemysław Perlikowski

10 stycznia 2018 r.

 

dzwon www lr